Değerli Sanatseverlerin Dikkatine;
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası periyodik konserleri
Saat 20.00 olarak devam etmektedir.
Bilgilerinize
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Yönetim Kurulu