Korno

1967 yılında Ankara da doğdu. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Korno öğrencisi olarak kazandı. Ülgen ÖZBAY ile başlayan öğrenciliği bir buçuk yıl sonra Prof. Erol GÖMÜRGEN ile devam etti. 1987 yılında İstanbul ulusal Müzik yarışmasında Korno dalındaTürkiye ikincisi oldu 1987 yılında Macaristan uluslararası oda müziği kursuna  katıldı ve çeşitli konserler verdi. 1988 yılında mezun oldu aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını kazandı. 1994 yılında orkestra Sanatçılığı görevinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi master programını Prof. Mahir ÇAKAR ile tamamladı. Çeşitli Orkestralarda solistlik de yapan sanatçı Ankara Nefesli sazlar beşlisi  üyesi olup Türkiye ve yurtdışında konserler vermiştir. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası yönetiminde muhtelif yıllarda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Korno sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.