I. Keman | Konzertmeister Yrd.

Bilgehan Erten 1973 de Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Belçikalı profesör Jules Higny ile kemana başladı. 1978-1982 de Akşit Yücelen ve 1983 de  Prof. Cengiz Özkök ile birlikte öğrenimine devam etti. 1983 yılında Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olarak CSO 1. keman grubu üyesi olarak göreve başladı ve halen devam etmektedir.