Sultan II. Mahmud’un 1826’da lağvettiği Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan Batı tarzındaki modern ordu için bir de askeri bando kuruldu. İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti sultanın daveti üzerine 1828’de İstanbul’a gelerek Muzikâ-i Hümâyûn’un başına geçti.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk müzik okulu olan Muzikâ-i Hümâyun Mektebi 1831’de Maçka’da kuruldu. Okullaşma, askeri bandoların sayısıyla etkinliklerinin artmasına yol açtı. Sultan Abdülmecid döneminde Muzikâ-i Hümâyûn’un faaliyet alanı daha da genişleyecektir.