Rodek & Spacek

Venue

CSO Concert Hall

Date

09/04/2021

TIME

20:00

Programme

L.v Beethoven “Keman Konçertosu”
Bedrich Smetana “Vatanım Senfonik Şiiri”

BUY TICKETS
Wojciech Rodek

Conductor

Josef Spacek

Violin

Bir sürü düşünce akımının geliştiği ve toplumsal hareketin yaşandığı on dokuzuncu yüzyılda, ulusalcılık akımı dönemin kültürünü şekillendiren ideolojilerin başında gelmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, bugün Çek müziğinin babası kabul edilen Bedřich Smetana, eserleriyle, milli hislerin ve müziğin kesişimi açısından güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Şu anda Lublin Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörlüğünü yapan genç Polonyalı şef Wojciech Rodek, 2018’deki performansından sonra, Smetana’nın ikonik Má Vlast (Vatanım) senfonik şiirlerini ve Çek Filarmoni Orkestrası konzertmeisteri  Josef Špaček’in solist olarak sahne alacağı Beethoven’ın ünlü Keman Konçertosu‘nu yönetmek üzere CSO’ya dönüyor.