Alman orkestra şefi Dr. Ernst Praetorius, Türk müziğini yapılandırmak misyonuyla görevlendirilen besteci Paul Hindemith aracılığıyla Türkiye’den gelen daveti kabul etti. Praetorius, Cumhuriyetimizin on ikinci yıldönümüne denk getirilen 29 Ekim 1935 tarihindeki konserde Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası’nı ilk kez yöneterek görevine başladı. 1935-1946 yılları CSO’nun tarihine ‘Ernst Praetorius’lu yıllar’ olarak geçecektir.

Cumhuriyetin ilk kuşak bestecilerinden Hasan Ferid Alnar (1906-1978), Ekrem Zeki Ün’den sonra, 1936 yılında yardımcı şeflik görevine gelen ikinci Türk şefti. Alnar, göreve geldiğinin sekizinci ayında Praetorius’un hastalanması üzerine CSO’nun haftalık konserlerini yönetmeye başladı.

Güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938’de Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası’nın konserini canlı yayınlayarak dinleyiciyle yeniden buluştu. Orkestra, Radyoevi’nin 1 numaralı Büyük Stüdyo’sunda Radyo Senfoni Orkestrası adıyla 160 kadar dinleyici önünde her hafta iki tane konser vermeye başladı.