3 Mart 1924 günü Hilafetin de kaldırılmasıyla Saraya bağlı Makâm-ı Hilâfet Muzikası ve Mâbeyn Fasıl Heyeti işlevlerini yitirdiler. Üngör yönetimindeki Makâm-ı Hilâfet Muzikası, Rumeli muhacirleri yararına verilecek konser için Ankara’ya çağrıldı. Konser 11 Mart 1924 tarihinde Milli Sinema binasında başarıyla yapıldı. 2 Nisan’daki ikinci konserinde de aynı ölçüde başarılı olan topluluk 6 Nisan günü TBMM’nin aldığı kararla yayınlanan resmi yazıyla Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti unvanı aldı.

Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti, başkentteki ilk yapılanması gereği Orkestra Heyeti, Bando Heyeti ve İncesaz (Fasıl) Heyeti adlarıyla üç farklı birimden oluşmaktaydı. Riyaset-i Cumhur Orkestrası’ndan Zeki Üngör ve Riyaset-i Cumhur Bandosu’ndan şef yardımcısı Veli Kanık sorumlu olurlarken, Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti’ni Nuri Halil Poyraz yönetecekti. Orkestra Ankara’da halka yönelik haftalık düzenli konserler vermeye de başladı.