Donizetti Paşa 1856’da İstanbul’da hayata gözlerini yumdu ve onun ölümüyle boşalan Muzikâ-i Hümâyûn kumandanlığına Callisto Guatelli (1819-1899) getirildi. Sultan Abdülaziz döneminde sarayın dışında kurulan bandoların artması üzerine Osmanlı Sarayı’nda Umum Mızıkalar Nezareti kuruldu.

Muzikâ-i Hümâyûn, 1876’da tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid döneminde eski görkemine kavuştu. Müziksever padişah Muzikâ-i Hümâyûn’u genişletip zenginleştirdi, teşkilat içindeki bölüm sayısı 13’e yükseldi. İspanyol müzisyen Fernando de Aranda (1846-1919) ile Muzikâ-i Hümâyûn’da 1828’den beri egemen olan İtalyan ekolü yerini Fransız ekolüne bıraktı.

Aranda Paşanın Muzikâ-i Hümâyûn kumandanlığı döneminde Saray Orkestrası İstanbul’da halk konserlerine çıkmaya başladı. Orkestra müziğinin sarayın ve saray tiyatrosunun duvarları içine hapsolmayıp şehir hayatına da nüfuz etmeye başlaması bakımından bu karar büyük önem taşıyordu.