25 Haziran 1932 tarihli ‘Riyaset-i Cumhur Orkestrası’nın Maarif Vekâleti’ne Raptı’ yasasıyla orkestra müzisyenleri ve fasıl heyetinden oluşan elli kişilik Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti, Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak öğretmen kadrosuyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Armoni Muzikası ise Millî Savunma Bakanlığı’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı himâyesindeki resmi senfoni orkestrası askeri bürokrasiden sivil bürokrasiye geçerek ‘sivilleşti’ ve ismi Atatürk’ün isteğiyle ‘Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası’ olarak değiştirildi.