1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’le birlikte yabancı kökenlilere İmparatorluk kurumlarında çalışma yasağı getirilince görevden alınan Aranda Paşa, Muzikâ-i Hümâyûn’da 1900’lü yılların ilk çeyreğine damga vuracak Saffet Atabinen ve Cumhuriyetin müzik alanındaki devrim hareketinin ön saflarında yer alacak Zeki Üngör gibi gençlerin yetişmesinde söz sahibi oldu. Atabinen, Aranda Paşa’nın yerine 1909’da Muzikâ-i Hümâyûn kumandanlığına getirildi.

Saffet Atabinen 1910’lu yılların başında Saray Orkestrasını ilk kez senfonik eserlerden oluşan bir konserde yöneterek müzik tarihimizin dönüm noktalarından birine imza attı. Orkestra bu tarihi konserinde, hafif eserlerden oluşan repertuvarını bir yana bırakıp Beethoven’in 7. Senfoni’sini seslendirdi. Zeki Üngör konserde Mendelssohn’un Keman Konçertosu’nu solist olarak yorumladı.